25.01.2010

هفتمین سالگرد تولد ندا آقا سلطان در هامبورگ

ما مادران ایرانی در هامبورگ باری دیگر  در روز شنبه مصادف با۲۳،۰۱،۲۰۱۰  میلادی برای نوزدهمین  هفته، برای حمایت از حرکت هفتگی مادران صلح در پارک لاله  تهران که در هفته های گذشته از طرف نیروهای انتظامی به شدت سرکوب  و منجر به دستگیری تعداد زیادی از این عزیزان شده بود، در پی یک اکسیون سراسری که در بسیاری از شهرهای آلمان مانند کلن ، فرانکفورت ، دورتموند و نیز دیگر کشورهای اروپا و امریکا همزمان برگزار میشد دور هم گردآمدیم  تا صدای این عزیزان را  با وجودسرمای طاقت فرسا  به اتفاق سایر هموطنان خود به گوش شهروندان هامبورگی برسانیم  .در اینروز که مصادف با بیست و هفتمین سالگرد تولد ندا آقا  سلطان نیز بود به یاد این عزیز و تمامی عزیزان به خون خفته در طی ماهها و سالهای گذشته با روشن کردن شمع و اعلام یک دقیقه سکوت یادشان را گرامی داشتیم