08.02.2010

گزارش بیست و هفتمین هفته گردهمایی

بر پاخواسته ایم وایستاده ایم . برپا خواسته گان رادر زندانی بزرگ به نام ایران حمایت کنیم
مادران عزادار ، پدران داغدار ، زنان و مردان دلیر ایران بدانید که با شمایان همراهیم

در روز شنبه برابر با ۰۶،۰۲،۲۰۱۰ میلادی برای بیست ویکمین هفته متوالی در شهر هامبورگ گرد هم آمدیم . در اینروز سرد زمستانی به همراه مادران و پدران ساکن هامبورگ یاد فرزندان دلیر ایرانی را گرامی داشته و با مشتهای گره کرده و مصمم برای عزیزان در بندمان خواستارآزادی شدیم . در پی گفتگوهایی که با شهروندان رهگذر،که کنجکاوانه به پلاکاردها و عکسهای این عزیزان به خون خفته خیره میشدند داشتیم ، خواستههای خود را که همان خواستههای مادران عزادار در ایران است را مطرح کرده و مورد تشویق وستایش آنان قرار گرفتیم .

به امید آزادی هرچه زودترتمامی زندانیان سیاسی
مادران و پدران مقیم هامبورگ حامیان مادران عزادار ایران


http://www.youtube.com/watch?v=NOTSkgw0QcM
06.02.10 Hamburg
06.02.10 Hamburg
06.02.10 Hamburg
06.02.10 Hamburg

Saturday, February 6, 2010


مادران عزادار اعتراضات هفتگی روز شنبه خود را برای دومین هفته به جای
پارک لاله به جلوی زندان اوین انتقال دادند


تجمع صدها نفر از خانواده ها و مردم تهران در مقابل زندان اوین

خانواده های زندانیان سیاسی و مردم روز شنبه 17 بهمن ماه از ساعت 19:00 مقابل زندان اوین تجمع کردند. آنها در زیر پل و همچنین بر روی پل تا نزدیگی درب اصلی اوین ایستاده بودند و بر آزادی فرزندان دلیرشان پافشاری می کنند.

علیرغم سوز و سرمای شدید زمستان صدها نفر از خانواده های زندانیان سیاسی،زندانیان آزاد شده اخیر و مردم در این تجمع شرکت داشتند. در این تجمع مادران و پدران سالخورده که به سختی قادر به راه رفتن بودند،کودکان و نوجوانان و اقشار مختلف مردم شرکت دارند.گفته می شود که تعدادی از زندانیان سیاسی امشب آزاد خواهند شد.

مادران عزادار اعتراضات هفتگی روز شنبه خود را برای دومین هفته به جای پارک لاله به جلوی زندان اوین انتقال دادند تا در کنار خانواده ها و مردم علاوه بر خواسته های بحق خود بر خواسته های خانواده ها برای آزادی زندانیان سیاسی پافشاری کنند و همچنین در استقبال از فرزندان در بندشان شرکت داشته باشند.

این اعتراضات تا انتشار این گزارش ادامه دارد و گفته می شود تا ساعت 24:00 ادامه خواهد یافت
گزارش از  فعالین حقوق بشر و دمکراسی

گزارش از تجمع حامیان مادران عزادار ایران در شهر های مختلف

لندن
همصدا باشما می گوئیم "اعدام را بس کنید"
مادران عزادار " نگذاريم فجايع تاريخي دهه 60 دوباره تكرار شود".


شنبه ششم فوریه مادران داغدار لندن، حامیان مادران عزادارایران، در میدان ترافلگار لندن جمع شدند تا باردیگر همبستگی خود را با مادران عزادار ایران که در دوهفته اخیرشنبه ها ، به جای پارک لاله جلوی زندان اوین تجمع کرده اند اعلام همبستگی کنند و به مادران بگویند با شما همراهیم در حرکت "اعدام را بس کنید" ."زندانیان سیاسی را ازاد کنید" تا فجايع تاريخي دهه شصت بار دیگرتكرار نگردد.. با شما همراه و همدردیم در دستگیری و شناسایی عاملین و امرین کشتار فرزندانتان .با شما و اهدافتان همراهیم و یک صدا باشما می گوئیم "اعدام را بس کنید

دورتموند 

امروز تعداد زیادی از مادران ، پدران و جوانان حامیان مادران عزادار در ایران با شور و هیجان به ما پیوستند ،
و دراین باران و سرما ، با گرمای قلب خود ، همبستگی خود را با هموطنان و مادران مبارز و خستگی نا پذیر
اعلام کرده و با گرفتن عکس و پلاکارد های مختلف در دست ، خواستار توقف اعدامها ، آزادی زندانیان سیاسی
و مجازات عاملان این جنایات شدند .
در این گردهمایی تعداد زیادی هم اعلامیه به زبان آلمانی ، در رابطه با کشتاررژیم جمهوری اسلامی در ایران ، پخش گردید .
توجه و تاسر عابران رهگذر قابل توجه بود .


با یقین به پیروزی
حامیان مادران عزادار در ایران

مادران صلح / دورتموند

فرانکفورت 

شنبه ٦ فوریه برابر با ١٧ بهمن علیه اعدام در ایران 


گروه همبستگی با مادران عزادار در شهر فرانکفورت با دعوت قبلی ا ز شهروندان ایرانی و آلمانی خواسته بود تا با گردهمائی عمومی در روز شنبه ٦ فوریه برابر با ١٧ بهمن علیه اعدام در ایران گرد هم آمده و حکومت ایران را در اعمال خشونت بر شهروندان ایرانی و اجرای حکم اعدام محکوم سازند.

این برنامه در محل همیشگی گروه با شرکت تعدادی از ایرانیان مقیم فرانکفورت و شهرهای اطراف به همراه دوستان آلمانی آنها برگزار شد. شرکت کننده گان با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه حکم اعدام و اعلام خواست آزادی زندانیان سیاسی و همچنین با سر دادن شعارهائی در این زمینه به زبان آلمانی توجه زیادی را به خود جلب نمودند. در این مراسم همچنین بیانیه ای قرائت گردید. در این بیانیه از ایرانیان و آلمانی ها خواسته شده بود تا با اقدامات و اکسیونهای گسترده، علیه اعدام و همچنین آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی همبستگی خود را با جنبش آزادیخواهانه مردم ایران اعلام دارند. در آخر با خواندن سرود "سراومد زمستون" و "یاردبستانی" این گردهمایی پایان یافت

لس آنجلس
 برنامه ششم فوریه حامیان "مادران عزادار ایران" در لس آنجلس
شنبه ششم فوریه ما حامیان "مادران عزادار ایران" در لس آنجلس برنامه هفتگی خود را با توجه به باران شدید در دانشگاه یو سی ال ای و در کنار برگزار کنندگان پانل دیسکاشنی تحت عنوان "ایران: سی سال سرکوب- سی سال مقاومت" اتحاد برای ایران و سایر هموطنان خود برپا کردیم. همچنین مصادف شدن این روز با "روزهمبستگی با کمیته گزارشگران حقوق بشر" فرصت مناسبی بود تا ما بار دیگر خواست های مادران عزادار در دفاع از حقوق بشر در ایران را مطرح و بر آن ها تاکید کنیم

04.02.2010

مادران هامبورگ: شنبه سی ام ژانویه


گزارش ارسالی مادران هامبورگ:ایران را ، به داراویختگان را ، زندانیان را و مادران را فراموش نکنیم.هموطنان عزیز ، باری دیگر درروز شنبه ۳۰،۰۱،۲۰۱۰ در شهر هامبورگ گرد هم آمدیم تا خواسته های به حق مادران عزادار در ایران را به گوش همگان برسانیم . با چشمانی پراشک برای عزیزانی که در بامداد روز پنجشنبه به دار آویخته شدند: آرش رحمانی و محمدرضاعلی زمانی ، درود فرستادیم وبرای اشکان که دراینروز متولد شده بود روحی شاد آرزو کردیم .با آرزوی آزادی هر چه زودتر تمامی زندانیان سیاسی و محاکمه و مجازات بدون قید و شرط عاملین کشتارها مادران وپدران ایرانی مقیم هامبورگ شنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی خواسته های ما عبارت از آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و محاکمه و مجازات مسولان کشتارهای اخیراست پارس دیلی نیوز

25.01.2010

هفتمین سالگرد تولد ندا آقا سلطان در هامبورگ

ما مادران ایرانی در هامبورگ باری دیگر  در روز شنبه مصادف با۲۳،۰۱،۲۰۱۰  میلادی برای نوزدهمین  هفته، برای حمایت از حرکت هفتگی مادران صلح در پارک لاله  تهران که در هفته های گذشته از طرف نیروهای انتظامی به شدت سرکوب  و منجر به دستگیری تعداد زیادی از این عزیزان شده بود، در پی یک اکسیون سراسری که در بسیاری از شهرهای آلمان مانند کلن ، فرانکفورت ، دورتموند و نیز دیگر کشورهای اروپا و امریکا همزمان برگزار میشد دور هم گردآمدیم  تا صدای این عزیزان را  با وجودسرمای طاقت فرسا  به اتفاق سایر هموطنان خود به گوش شهروندان هامبورگی برسانیم  .در اینروز که مصادف با بیست و هفتمین سالگرد تولد ندا آقا  سلطان نیز بود به یاد این عزیز و تمامی عزیزان به خون خفته در طی ماهها و سالهای گذشته با روشن کردن شمع و اعلام یک دقیقه سکوت یادشان را گرامی داشتیم

23.01.2010

گزارش تکمیلی از مراسم گرامیداشت تولد ندا آقا سلطان +عکس


امروز شنبه 3 بهمن ماه سالروز تولد ندا اقا سلطان نماد آزادیخواهی مردم ایران بود .نزدیک به ساعت 14 به قطعه 257 رسیدیم سنگ قبر ندا با شمع های روشن و گل های رز پر پر شده و عکس های کودکی ندا تزئین شده بود .از همان لحظه اول یک مامور در حوالی قطعه 257 گشت
می زد لباس شخصی ها با اتومبیل ها و موتورهایشان هر از چندی دور قطعه 257 گشت می زدند
مادر ندا می گفت نگذاشتند برای ندا ختم ٰ چهلم بگیرم تولدش را باید می گرفتم اگرچه روز قبل با محمد برادر ندا تماس گرفته بودند و گفته بودند برای برگزاری مراسم سالروز تولد ندا مشکلی نیست فقط شعار ندهید .رفته رفته به تعداد مادران عزادار و حامیان آنها و خانواده ندا که برای گرامیداشت سالروز تولد ندا به سر مزارش می آمدند بیشتر می شد بیش از دهها نفر از مردم توانسته بودند خودشان را به قطعه 257 برسانند .مادر ندا با دیدن تک تک مردمی که می آمدند در حالیکه با صدای بلند گریه می کرد به ندا می گفت بلند شو ببین چقدر مهمان داری پارسال تنها بودی بلند شو .مادر ندا گاهی اوقات در کنار سنگ قبر ندا می نشست و مدتها به سنگ قبر ندا خیره می شد گویی که زمان تولد ندا ٰزمانی که از شیره جانش به او شیر داد و لحظه لحظه بزرگ شدن ندا را به یاد می آورد و مادران و بقیه مردم با نگاه کردن به مادر ندا و سنگ قبر ندا گویی آخرین نگاه ندا لحظه ای که با چشماانی باز و لبهایی بسته آزادی را فریاد می زد به یاد می آوردند .
کیک تولد ندا روی سنگ قبرش قرار گرفت با عدد 27 مادر ندا می گریست و فریاد می زد که عزیز دلم 27 ساله شد ندای من 27 ساله شد ندای مردم ایران 27 ساله شد .
جمعیت که بیشتر شد حدود ساعت 14:45 دو اتومبیل نیروی انتظامی روبروی قطعه 257 ایستادند مامورها با 3 لباس شخصی پیاده شدند .خاله ندا مشغول عکس گرفتن از سنگ قبر ندا بود که ماموران پدر ندا را خواستند و بعد از آن خاله ندا را صدا زدند موبایلش را گرفتند و عکس های داخل آن را نگاه کردند. مادر اشکان سهرابی تلفنی خبر داد که در مسیر نواب ماموراها جلوی اتومبیل ها را می گیرند و از حرکت و ورود مردم به سمت بهشت زهرا جلوگیری می کنند حتی 15 دقیقه مانع حرکت خانواده اشکان شده بودند و بالاخره توانسته بودند از مسیری دیگر خود را به بهشت زهرا برسانند .در پایان مادران عزادار در کنار سنگ قبر ندا ایستادند و آرام با هم این شعر پروین را زمزمه می کردند
تو رفتی و دلم غمین شد از آن شبی که برنگشتی
جهان که شادی آفرین بود به چشم من غم آفرین شد
از آن شبی که برنگشتی
لالالالا .
ساعت 15:25 بود که یک ون سفید بدون علامت در مقابل قطعه 257 ایستاد و چند لباس شخصی از آن خارج شدند انگار آمده بودند تا از حضور بیشتر مردم جلوگیری کنند و جمعیت را پراکنده کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
03 بهمن 1388 برابر با 23 ژانویه 2010

تشکيل کمپينی برای دفاع از زنان دربند، اخراجی و تبعيدی، گفتگوی دويچه وله با محبوبه عباسقلی‌زاده