08.02.2010


گزارش از تجمع حامیان مادران عزادار ایران در شهر های مختلف

لندن
همصدا باشما می گوئیم "اعدام را بس کنید"
مادران عزادار " نگذاريم فجايع تاريخي دهه 60 دوباره تكرار شود".


شنبه ششم فوریه مادران داغدار لندن، حامیان مادران عزادارایران، در میدان ترافلگار لندن جمع شدند تا باردیگر همبستگی خود را با مادران عزادار ایران که در دوهفته اخیرشنبه ها ، به جای پارک لاله جلوی زندان اوین تجمع کرده اند اعلام همبستگی کنند و به مادران بگویند با شما همراهیم در حرکت "اعدام را بس کنید" ."زندانیان سیاسی را ازاد کنید" تا فجايع تاريخي دهه شصت بار دیگرتكرار نگردد.. با شما همراه و همدردیم در دستگیری و شناسایی عاملین و امرین کشتار فرزندانتان .با شما و اهدافتان همراهیم و یک صدا باشما می گوئیم "اعدام را بس کنید

دورتموند 

امروز تعداد زیادی از مادران ، پدران و جوانان حامیان مادران عزادار در ایران با شور و هیجان به ما پیوستند ،
و دراین باران و سرما ، با گرمای قلب خود ، همبستگی خود را با هموطنان و مادران مبارز و خستگی نا پذیر
اعلام کرده و با گرفتن عکس و پلاکارد های مختلف در دست ، خواستار توقف اعدامها ، آزادی زندانیان سیاسی
و مجازات عاملان این جنایات شدند .
در این گردهمایی تعداد زیادی هم اعلامیه به زبان آلمانی ، در رابطه با کشتاررژیم جمهوری اسلامی در ایران ، پخش گردید .
توجه و تاسر عابران رهگذر قابل توجه بود .


با یقین به پیروزی
حامیان مادران عزادار در ایران

مادران صلح / دورتموند

فرانکفورت 

شنبه ٦ فوریه برابر با ١٧ بهمن علیه اعدام در ایران 


گروه همبستگی با مادران عزادار در شهر فرانکفورت با دعوت قبلی ا ز شهروندان ایرانی و آلمانی خواسته بود تا با گردهمائی عمومی در روز شنبه ٦ فوریه برابر با ١٧ بهمن علیه اعدام در ایران گرد هم آمده و حکومت ایران را در اعمال خشونت بر شهروندان ایرانی و اجرای حکم اعدام محکوم سازند.

این برنامه در محل همیشگی گروه با شرکت تعدادی از ایرانیان مقیم فرانکفورت و شهرهای اطراف به همراه دوستان آلمانی آنها برگزار شد. شرکت کننده گان با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه حکم اعدام و اعلام خواست آزادی زندانیان سیاسی و همچنین با سر دادن شعارهائی در این زمینه به زبان آلمانی توجه زیادی را به خود جلب نمودند. در این مراسم همچنین بیانیه ای قرائت گردید. در این بیانیه از ایرانیان و آلمانی ها خواسته شده بود تا با اقدامات و اکسیونهای گسترده، علیه اعدام و همچنین آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی همبستگی خود را با جنبش آزادیخواهانه مردم ایران اعلام دارند. در آخر با خواندن سرود "سراومد زمستون" و "یاردبستانی" این گردهمایی پایان یافت

لس آنجلس
 برنامه ششم فوریه حامیان "مادران عزادار ایران" در لس آنجلس
شنبه ششم فوریه ما حامیان "مادران عزادار ایران" در لس آنجلس برنامه هفتگی خود را با توجه به باران شدید در دانشگاه یو سی ال ای و در کنار برگزار کنندگان پانل دیسکاشنی تحت عنوان "ایران: سی سال سرکوب- سی سال مقاومت" اتحاد برای ایران و سایر هموطنان خود برپا کردیم. همچنین مصادف شدن این روز با "روزهمبستگی با کمیته گزارشگران حقوق بشر" فرصت مناسبی بود تا ما بار دیگر خواست های مادران عزادار در دفاع از حقوق بشر در ایران را مطرح و بر آن ها تاکید کنیم